Děti

V rámci tréninků aikidó se děti neučí jen bojové umění, ale rozvíjí celou svoji osobnost. Zaměřujeme se na zvýšení fyzické kondice, koordinační cvičení, zvyšujeme si obratnost a samozřejmě sociální dovednosti. Dětské skupiny jsou vždy smíšené. Tedy v každé skupině jsou jak začátečníci, tak pokročilí. Každý se snaží pomáhat kamarádovi ve cvičení, a děti se tak mohou učit od sebe navzájem. Počet dětí v každé skupině je většinou omezen na 24, dle data přihlášení. Pokud je skupina obsazena a nelze se přihlásit, napište nám email – třeba se někde místečko uvolní a najde.

Pozor po dlouhých letech nastává změna rozvrhu

Rozdělení do skupin dle věku a časy cvičení pro rok 2024/2025

Přípravka 6-8

 • tréninky 1 týdně
 • Úterý 18.00-18.50
 • první trénink zdarma

Mladší děti 9-11

 • tréninky 2x týdně
 • Pondělí 17.00-17.50
 • Středa 17.00-17.50
 • první trénink zdarma

Starší děti 12-18

 • tréninky 2x týdně
 • Pondělí 18.00-18.50
 • Středa 18.00-18.50
 • první trénink zdarma

Pokročilí dorostenci z minulé sezony

Pondělí a Středa 19.00-20.00, po osobní dohodě

Oddílové příspěvky pro rok 2024:

 • Přípravka- platba pololetní: 1.400,-Kč, zvýhodněná roční: 2.500,-Kč
 • Aikido Mladší děti – platba pololetní: 1.900,-Kč, zvýhodněná roční 3.500,-
 • Aikido Starší děti – platba pololetní: 1.900,-Kč, zvýhodněná roční 3.500,-
 • Aikido Dorostenci – platba pololetní: 2.200,-Kč, zvýhodněná roční: 4.000,-Kč

Měsíční platba se vybírá v hotovosti, před nástupem cvičení pro září 400,-, dále pak vždy před začátkem dalšího měsíce (tedy např.do konce září na říjen) a to 450,-Kč/měsíc.

Doplňující informace

 • Příspěvky zahrnují: náklady na cvičení v oddíle, kolektivní úrazové pojištění pro děti do 18 let zajištěné RDMKV, DDM Třebíč včetně členství.
 • Příspěvky také zahrnují: Licenci České federace aikido v hodnotě 200,-Kč. Průkaz ČFAI a jednotlivé zkoušky se platí zvlášť.
 • Platba probíhá v září, případně na druhé pololetí do konce ledna, osobně na tréninku, nebo převodem na účet „bankovní spojení: 2500586158/2010“  (do poznámky vždy uvést kroužek a jméno dítěte).
 • Na první trénink postačí tepláky a tričko, na pravidelné cvičení je povinný cvičební úbor – KIMONO, které si rodiče mohou za výhodnější cenu zakoupit přímo v oddíle. (nové či bazar)
 • Další informace naleznete v dokumentech Pravidla bezpečnosti pro trénink a Provozní pravidla pro děti a mládež.

Zkušební řád AKT pro děti

Blbnutí