Kondiční cvičení

lektorské stránky 10.drepu.cz

Specializujeme se především na individuální hodiny. Necvičíme s činkami, ale využíváme především vlastní váhy těla. Na cvičení pravidelně používáme i balanční pomůcky, například Gymnastický nafukovací míč, nebo Bossu.

Na těchto hodinách zjistíme, že i zdánlivě jednoduché pohyby se mohou stát zajímavějšími a náročnějšími, než si dokážeme připustit. I bez posilovny, činek a složitých strojů zapojíme do cvičení opravdu celé tělo, včetně Core.

Lekce probíhají v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, dle vašich potřeb a po vzájemné dohodě. Více informací naleznete zde.