17.12.2019 vánoční besídka

Vánoční besídka které se zúčastní všechny oddíly AKT se uskuteční od 17.00hod.

Čeká nás ukázka cvičení všech dětí, dorostenců a dospělých. Někteří pokročilí budou mít Zkoušky na stupně KYU. A uděláme si společnou fotografii, jako účastníci 1. ročníku v AIKI-DOJO v areálu Bopo.

Srdečně zveme všechny se zájmem o ukázky aikidó.