So. Čvc 4th, 2020

Víkendové akce a tábory pro děti

Jsme spolek jehož hlavní činností jsou volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Takže nás najdete nejenom na žíněnce.

Vždy jednou do měsíce pořádáme pro děti speciální semináře, buď v sobotu, nebo neděli. Semináře jsou zaměřené nejenom na nácvik bojových umění, ale především na hry, zábavu a budování sociálních vazeb ve skupině. Dovádíme nejenom v tělocvičně, ale i venku.

Přihlásit se může každý a nezáleží na tom, zda s námi během školního roku cvičí, či nikoli. Rádi uvidíme každého, kdo si to s námi bude chtít zkusit. O každé takovéto akci včas informujeme formou plakátku na našich stránkách a na FB

Téměř o každých prázdninách pořádáme příměstské tábory pro dětičky nejen z našich řad. Zúčastnit se totiž mlže každý. Tábory nesou název SAMURAJ a užíváme si na nich plno zábavy. Cvičíme samozřejmě aikidó a základy dalších bojových umění, ale najdeme si i hodně časy, který trávíme venku. Cvičíme a bavíme se v přilehlém Libušině údolí.

V letošním roce 2020 jsme se rozhodli uspořádat dva celotýdenní příměstské tábory pro všechny kteří chtějí, nezáleží na tom,zda s námi cvičí, či nikoli. Program táborů bude přizpůsoben věku dětí.

  1. běh (pro děti od 7 do 11 let)

20. července – 24. července 2020, začátek 08.00 do 15.30 hod.


2. běh (pro děti 12-17 let)

10. srpna – 14. srpna 2020 začátek 08.00 do 15.30hod.