Aikido klub Třebíč

harmonie - energie - cesta

Zprávy z oddílu - Předčasné prázdniny

Dne 31.5.2019 jsme ukončili činnost v bývalém areálu Redgym na adrese Třebíč, Račerovická ulice. V současné době jsou tréninky všech skupin zrušeny, neboť intenzivně pracujeme na nových cvičebních prostorech. Již brzo nás naleznete v bývalém areálu BOPO v Třebíči Borovině. 

O dalších trénincích budeme včas informovat. S ostatními se těšíme na viděnou v novém školním roce.