Aktivity klubu

Spirální stabilizace páteře, zdravotní cvičení a kondiční hodiny

V našem zařízení najdete i terapeutické hodiny či lekce zaměřené na Rehabilitační a kondiční cvičení a dokonce i možnost masáží.

Spirální stabilizace páteře

Terapeutické hodiny v tzv. SM systému MUDr. Smíška, včetně manuálních technik je možné využít dle dohody v dopoledních i odpoledních hodinách. Zaměřujeme se na individuální terapie i skupinové cvičení. Kolektivní hodiny v počtu max. 8 osob probíhají v dopoledních hodinách 2x týdně. Více informací.

Kondiční hodiny

Zaměřujeme se především na individuální hodiny s klienty, v časech dle dohody. (ráno, poledne, večer). Cvičíme pouze s vlastní váhou, bez činek s využíváním balančních pomůcek, případně TRX. Více informací.

Masáže

Součástí našeho zařízení je i prostor pro manuální techniky v rámci Spirální stabilizace páteře, který je využíván na provádění sportovních, relaxačních masáží.

Do kategorie specialit patří využití Velkého masážního přístroje firmy Tiens. Více informací je zde.

Sebeobrana

Bojová umění, aikido nevyjímaje jsou neodmyslitelně spjaté se sebeobranou. I aikidó obsahuje mnoho prvků a principů sebeobrany, ale sebeobrana pro širokou veřejnost musí být jednodušší a efektivnější, proto pořádáme speciální krátkodobé kurzy, na které se může přihlásit kdokoli.

Sebeobranu vyučujeme vždy každý pátek od 19.00 do 20.00 hod., ale také v rámci jednotlivých kurzů, pro skupinky od 2 osob. Kurzy připravujeme pro naše klienty tzv. na míru, dle jejich požadavků. Programy jsou nastaveny pro 3 lekce, 10 lekcí a déle trvající.

Sebeobranu u nás vyučuje Renda, který říká:

Zabývám se sebeobranou a sebeochranou pro širokou veřejnost, ženy, zaměstnance úřadů, ale i pro hluchoněmé a seniory. Učím jak „reálnou“ sebeobranu, tak šetrnou profesní sebeobranu. Věnuji se rovněž výcviku ozbrojených bezpečnostních sborů a složek. Nácvik obrany musí být jednoduchý, ale efektivní. Moje zkušenosti vychází z více jak 25-ti leté praxe nácviku bojových umění a 23 let praxe u policie.

Více informací naleznete na jeho lektorských stránkách

Víkendové akce a tábory pro děti

Vždy jednou do měsíce pořádáme pro děti speciální semináře, buď v sobotu, nebo neděli. Semináře jsou zaměřené nejenom na nácvik bojových umění, ale především na hry, zábavu a budování sociálních vazeb ve skupině. Dovádíme nejenom v tělocvičně, ale i venku.

Přihlásit se může každý a nezáleží na tom, zda s námi během školního roku cvičí, či nikoli. Rádi uvidíme každého, kdo si to s námi bude chtít zkusit. O každé takovéto akci včas informujeme formou plakátku na našich stránkách a na FB

Téměř o každých prázdninách pořádáme příměstské tábory pro dětičky nejen z našich řad. Zúčastnit se totiž mlže každý. Tábory nesou název SAMURAJ a užíváme si na nich plno zábavy. Cvičíme samozřejmě aikidó a základy dalších bojových umění, ale najdeme si i hodně časy, který trávíme venku. Cvičíme a bavíme se v přilehlém Libušině údolí.

V letošním roce 2020 jsme se rozhodli uspořádat dva celotýdenní příměstské tábory pro všechny kteří chtějí, nezáleží na tom,zda s námi cvičí, či nikoli. Program táborů bude přizpůsoben věku dětí.

  1. běh (pro děti od 7 do 11 let)

20. července – 24. července 2020, začátek 08.00 do 15.30 hod.


2. běh (pro děti 12-17 let)

10. srpna – 14. srpna 2020 začátek 08.00 do 15.30hod.

Ukázky cvičení pro rodiče i veřejnost

Svoji činnost a naši šikovnost pravidelně ukazujeme nejenom v klub pro naše rodiče a blízké, před vánočními svátky a na konci školního roku u zkoušek na technické stupně, ale také na ukázkách pro širokou veřejnost a to minimálně v červnu ke dni děti, který pořádá Dům dětí a mládeže v Třebíči, ale také v září na akci v Třebíči, na Podzámecké Nivě Nuda je out.

Ukázka cvičení pro rodiče

Rozvoj osobnosti

Aikido je bojové umění, které rozvíjí celkovou osobnost člověka. Nejde jen o to se naučit techniky a obranu, ale především o rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti, obratnosti, koordinace, ale také i sociálního vnímání a hlavně vnímání vlastního těla. Cvičení by mělo být především zábavné. Na druhou stranu ne jen za cvičení je živ člověk, a proto pořádáme i společné akce mimo žíněnky.

Děti si u nás užijí zábavu nejenom při cvičení, ale také se naučí mnoho zajímavých věcí. Učíme se jíst hůlkami a hrajeme spoustu her. Rozvíjíme postřeh, rovnováhu, sílu a snažíme se být celkově šikovnější. O víkendech a prázdninách se učíme například házet šurikeny, sekerkou, míčkem, střílet z luku a třeba i používat jídelní hůlky. Naše tělocvična je sice v pátém patře, ale „Ve zdravém těle, je zdravý duch“ a tak i na schodech může být zábava a soutěživost.

Výlety za cvičením

Aikido sice nemá žádné soutěže, ale zase máme víkendová soustředění a to nejenom v Třebíči, ale i v jiných městech. Ty většinou vedou jiní učitelé a my máme možnost se tak nejenom něco nového, jiného naučit, ale také se setkat a změřit své dovednosti s dětmi z jiných měst.

Každý rok se tak pravidelně vydáváme společně do Jihlavy, Polné, Boskovic, ale i na mezinárodní soustředění dětí a mládeže do Prahy.